POLÍTICA DE PRIVACITAT

En la navegació pel nostre WEB és possible que es recopilin de vostè certes dades de caràcter personal, necessàries per a la presentació dels serveis sol·licitats.

En concret vostè ens pot proporcionar informació en els següents apartats:

– Treballa amb nosaltres
– Contacte general
– Contacte dels apartats: Serveis de suport legal i social, assessoraments i donacions

La informació personal recollida és emmagatzemada en una base de dades propietat de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines, qui assumeix les mesures d’àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/199 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la resta de legislació aplicable.

Preguem ens comuniquin qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal a fi que la informació estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l’acceptació d’aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i verídiques.

Protecció de dades

L’usuari pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: C/ Santander 1.  Baixos. 17005 de Girona. Llei Aplicable i Fur.
Aquestes Condicions Generals és regiran per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de las Condicions Generals, l’Empresa i l’usuari, amb renúncia expressa al seu fur propi és sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Girona.